Deze lijst vond ik ergens. Daar ik nog geen equivalentlijst met dit soort buizen op Internet heb gevonden zet ik hem maar in mijn site. Daar ik toch benieuwd ben of iemand iets aan deze lijst heeft zou ik dat graag willen weten